regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Kontakt

Koordynator Regionalny
Dorota Szymańska
tel. 785 55 68 25
@ email

 

Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń
Katarzyna Androsz
tel. 785 55 69 12
@ email

Biuro Regionalne Projektu
ul. Władysława Jagiełły 3/9
50-201 Wrocław

Liderem projektu jest:
Partnerem projektu jest:
Jak zapisać się na szkolenie?
PDF Drukuj

Osoby ubiegające się o status uczestnika Projektu zobowiązane są do poprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.akademiaeuro.pl.
Wymagany komplet dokumentów należy opatrzeć czytelnym podpiems oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Regionalnego Biura Projektu:

ul. Oporowska 62, pokój 202
53-434 Wrocław
z dopiskiem „Zgłoszenie do projektu Akademia Euro”.


O rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  1. Formularza zgłoszeniowego;
  2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. Zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy;

O zakwalifikowaniu się do Projektu, uczestnik/uczestniczka poinformowany/a jest mailowo lub telefonicznie.
W przypadku większej liczby osób chętnych do uczestnictwa w Projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa potencjalnych uczestników/uczestniczek.
O fakcie umieszczenia na liście rezerwowej osoby zostają poinformowane w formie mailowej lub telefonicznej.

W przypadku zwolnienia się miejsca na szkoleniu, pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie o tym fakcie poinformowana telefonicznie lub mailowo w celu weryfikacji jej dalszej kwalifikowalności i chęci uczestnictwa w szkoleniu.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka zostanie poproszony/a o dostarczenie, w terminie 5 dni roboczych, podpisanych następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
  2. Umowa  szkoleniowa


Osobie, która nie została zakwalifikowana do Projektu nie przysługuje prawo odwołania.

 
Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska