regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Kontakt

Koordynator Regionalny
Dorota Szymańska
tel. 785 55 68 25
@ email

 

Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń
Katarzyna Androsz
tel. 785 55 69 12
@ email

Biuro Regionalne Projektu
ul. Władysława Jagiełły 3/9
50-201 Wrocław

Liderem projektu jest:
Partnerem projektu jest:
Opis Projektu "Akademia Euro" region dolnośląski
PDF Drukuj

„Akademia Euro” jest projektem realizowanym przez Spółkę PL.2012, jako Lidera i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako Partnera, na terenie województwa dolnośląskiego, współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
(więcej o EFS na stronie:  www.efs.gov.pl)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji językowych, interpersonalnych i zawodowych oraz zdolności adaptacyjnych 720 pracowników/pracownic, w tym min. 288 kobiet, z województwa dolnośląskiego, do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów - turystów zagranicznych, podczas organizowanych w Polsce mistrzostw UEFA EURO 2012™.

"Akademia Euro" ma na celu stworzenie przestrzeni dla osobistego i zawodowego włączenia się uczestników i  uczestniczek Projektu w przygotowania do UEFA EURO 2012™.

W regionie dolnośląskim Projekt "Akademia Euro" skierowany jest do dorosłych kobiet i mężczyzn chcących z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zatrudnionych  na terenie województwa dolnośląskiego w jednej z branż  związanych z obsługą ruchu turystycznego tj.:

 • transport kolejowy
 • transport autobusowy międzymiastowy, miejski itp.
 • usługi (w tym m.in. usługi związane z ochroną imprez masowych, itp.)
 •  hotelarstwo
 •  punkty informacji turystycznej
 • obsługa lotniska
 • gastronomia
 • handel
 • instytucje publiczne i podmioty (spółki i firmy prywatne) realizujące zadania związane z rekreacją i sportem
 • instytucje publiczne i podmioty (prywatne zakłady opieki medycznej itp.) realizujące zadania z zakresu pomocy medycznej
 • instytucje publiczne i podmioty (spółki i firmy prywatne, służby mundurowe, straż pożarna itp.) realizujące zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym

Uczestnicy/uczestniczki rekrutowani/e są wg kluczowych szlaków komunikacyjnych w województwie dolnośląskim określonych szczegółowo w dokumencie "Mobility Concept Akademia Euro"
Zgodnie z założeniami Projektu w województwie dolnośląskim w Projekcie weźmie udział łącznie 720 dorosłych osób pracujących, w tym min. 40% kobiet. Wielkość ta jest przedmiotem konsultacji Urzędu Marszałkowskiego, koordynatorów obszarów w Spółce PL.2012 i w Miastach Gospodarzach oraz wśród części pracodawców działających w w/w branżach (badania ankietowe prowadzone przez PL.2012) .

 

 

Newsletter
Aktualności Regionu

Rekrutacyjna Konferencja Prasowa we Wrocławiu

11 stycznia 2012r. we wrocławskim hotelu Qubus odbyła się rekrutacyjna konferencja prasowa zachęcająca potencjalnych uczestników i uczestniczki do udziału w drugim semestrze Akademii Euro i podsumowująca pierwszy semestr. W spotkaniu udział wzięli: Radosław Mołoń (Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego), Monika Jakubiak (Kierownik Strategiczny Projektu Akademia Euro), Iwona Dawidowicz (lektor języka angielskiego szkoły językowej Empik School), Adrianna Zbińska (trene z PM Group) oraz uczestnicy szkoleń. Na konferencji pojawili się również Grecy ze stowarzyszenia Odysseas we Wrocławiu.

 

Akademia Euro na Facebook'u!

Przypominamy – jesteśmy obecni na facebook’u.

Zapraszamy – powiedzcie o nas swoim znajomym – wspólnie chwalmy się tym projektem!

A może nawet ktoś nas polubi … ;)

 

JESZCZE 1 400 MIEJSC W AKADEMII EURO

Szkolenia w ramach Akademii Euro będą prowadzone do końca kwietnia 2012. W  projekcie, od sierpnia szkoli się już ponad 1 000 osób! Do dzisiaj zgłosiło się już 43% zakładanej liczby uczestników, co potwierdza bardzo duże zainteresowanie projektem. Szkolenia wystartowały w sierpniu i według założeń do końca bieżącego roku miało wziąć w nich udział 40% wszystkich przewidywanych uczestników.Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska