regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Kontakt

Rekrutacja
Justyna Muszytowska
tel.  785 55 69 27 
@ email

Koordynator Regionalny
Krzysztof Gliński
tel.  785 55 68 00     
@ email

Biuro Regionalne Projektu
ul. Heweliusza 22
80-890 Gdańsk
(budynek hotelu, osobne wejście
od strony ulicy Łagiewniki,

czynne poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00 - 17:00)

 

Liderem projektu jest:
Jak zapisać się na szkolenie?
PDF Drukuj

Osoby ubiegające się o status uczestnika Projektu "Akademia Euro", rejestrują się wypełniając dokumenty rejestracyjne dostępne na stronie internetowej www.akademiaeuro.pl oraz w Regionalnym Biurze Projektu.
Wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych należy poprawnie wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo, złożyć czytelny podpis oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Regionalnego Biura Projektu:

ul. Heweliusza 22
80-890 Gdańsk
(budynek hotelu, osobne wejście od strony ulicy Łagiewniki)

z dopiskiem „Zgłoszenie do Projektu Akademia Euro”

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które zadeklarują swój udział w całym cyklu szkoleń.

O rezerwacji miejsca w grupie szkoleniowej decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  1. Formularza zgłoszeniowego,
  2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. Zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

O zakwalifikowaniu się do projektu, uczestnik/uczestniczka zostaje poinformowany/a mailowo lub telefonicznie
W przypadku większej liczby osób chętnych do uczestnictwa w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa potencjalnych uczestników/uczestniczek.
O fakcie umieszczenia na liście rezerwowej osoby zostają poinformowane w formie mailowej lub telefonicznej

W przypadku zwolnienia się miejsca na szkoleniu, pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie o tym fakcie poinformowana telefonicznie, w celu weryfikacji jej dalszej kwalifikowalności i chęci uczestnictwa w szkoleniu.

Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik/uczestniczka zostanie poproszony/a o dostarczenie, w terminie 5 dni roboczych, podpisanych następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
  2. Umowy szkoleniowej,
  3. Kserokopii dowodu osobistego.

Osobie, która nie została zakwalifikowana do Projektu, nie przysługuje prawo odwołania.

 

 
Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska