regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Kontakt

Rekrutacja
Justyna Muszytowska
tel.  785 55 69 27 
@ email

Koordynator Regionalny
Krzysztof Gliński
tel.  785 55 68 00     
@ email

Biuro Regionalne Projektu
ul. Heweliusza 22
80-890 Gdańsk
(budynek hotelu, osobne wejście
od strony ulicy Łagiewniki,

czynne poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00 - 17:00)

 

Liderem projektu jest:
Opis Projektu "Akademia Euro" regionu pomorskiego
PDF Drukuj

„Akademia Euro” jest projektem realizowanym przez Spółkę PL.2012 na terenie województwa pomorskiego, współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
(więcej o EFS na stronie:  www.efs.gov.pl)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji językowych, interpersonalnych i zawodowych oraz zdolności adaptacyjnych 500  pracowników/pracownic, w tym min. 150  kobiet, z województwa pomorskiego, do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów - turystów zagranicznych, podczas organizowanych w Polsce mistrzostw UEFA EURO 2012™.

"Akademia Euro" ma na celu stworzenie przestrzeni dla osobistego i zawodowego włączenia się uczestniczek i uczestników Projektu w przygotowania do UEFA EURO 2012™.

W regionie pomorskim, Projekt Akademia Euro obejmie podnoszenie kwalifikacji osób związanych z obsługą ruchu turystycznego:

  • gastronomii i handlu,
  • transportu kolejowy,
  • pracowników/pracownic instytucji publicznych,
  • straży miejskiej,
  • ratowników medycznych.

Uczestnicy/uczestniczki rekrutowani/e będą wg kluczowych szlaków komunikacyjnych w województwie pomorskim określonych szczegółowo w dokumencie „Mobility Concept Akademia Euro
Zgodnie z założeniami Projektu w województwie pomorskim w projekcie weźmie udział łącznie 500 osób - dorosłych kobiet i mężczyzn.
Zakłada się udział min. 30% kobiet.

W regionie pomorskim przyjęto tryb realizacji projektu bez pomocy publicznej, w związku z czym szkolenia będą kierowane bezpośrednio do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji.
Szkolenia odbywać się będą poza miejscem pracy uczestników/uczestniczek Projektu.
Szkolenia będą bezpłatne dla uczestników/uczestniczek.
Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans pod względem równego dostępu do szkoleń, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wyznanie i status społeczny.

"Akademia Euro" to  cykl obejmujący następujące szkolenia:

  • Kurs języka angielskiego – 45 godzin (60 lekcyjnych),
  • Obsługa klienta – 16 godzin,
  • Różnice międzykulturowe w kontekście obsługi klienta – 16 godzin,
  • Atrakcje regionu pomorskiego pod kątem organizacji imprez masowych – 8 godzin,

Na zakończenie pełnego cyklu szkoleń uczestnicy otrzymają podręcznik „Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012™”. Zawierać on będzie podsumowanie modułów szkoleniowych, podstawowe informacje praktyczne, wskazówki na temat organizacji sportowych imprez masowych, na przykładzie organizacji EURO 2012 we wszystkich województwach goszczących UEFA EURO 2012™,  słowniczek i popularne zwroty w językach obcych.

Szkolenia wyposażą pracowników w narzędzia zapewniające profesjonalną obsługę klientów podczas i po EURO 2012 oraz pozwolą zunifikować standardy obsługi gości zagranicznych.
Szczególnie istotną grupę dla budowy dobrego obrazu Polski stanowią osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z turystami zagranicznymi. Goście, którzy przyjadą do Polski oczekiwać będą od nich przede wszystkim szybkiej i kompetentnej informacji, możliwości porozumienia się w języku angielskim, sprawnej i przyjaznej obsługi, a także uprzejmości i tolerancji.

Wykształcenie cech takich, jak życzliwość i tolerancja, wymaga procesu zmiany postaw. Cechy te najczęściej pojawiają się w momencie osobistego zaangażowania, a także posiadania odpowiednich informacji i umiejętności. Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych, innowacyjnych szkoleniach pozwoli przełamać bariery utrudniające podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W 2012 przyjedzie do Polski ponad milion gości. Warto zaprezentować im nasz kraj z jak najlepszej strony. Jak to zrobić? Oferując zagranicznym turystom usługi na najwyższym poziomie. Od poziomu obsługi, jaki zapewnimy turystom podczas EURO 2012, będą zależały ich osobiste doświadczenia, które przełożą się bezpośrednio na wizerunek Polski i Polaków, a także zadecydują o tym, czy turyści będą chcieli wracać do nas w przyszłości.

ULOTKA INFORMACYJNA
 

 
Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska