regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Kontakt

Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń
Agata Murzyn
tel. 785 55 69 47
@ email

Koordynator Regionalny
Agnieszka Wandor
tel. 785 55 68 23
@ email

Biuro Regionalne Projektu
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,
01-531 Warszawa

Liderem projektu jest:
Partnerem projektu jest:
Opis Projektu "Akademia Euro" regionu mazowieckiego
PDF Drukuj

 

W 2012 przyjedzie do Polski ponad milion gości. Warto zaprezentować im nasz kraj z jak najlepszej strony. Jak to zrobić? Oferując zagranicznym turystom usługi na najwyższym poziomie. Od poziomu obsługi, jaki zapewnimy turystom podczas EURO 2012, będą zależały ich osobiste doświadczenia, które przełożą się bezpośrednio na wizerunek Polski i Polaków, a także zadecydują o tym, czy turyści będą chcieli wracać do nas w przyszłości.

alt

„Akademia Euro” jest projektem realizowanym przez Spółkę PL.2012, jako Lidera i Warszawski Ośrodek Ruchu Drogowego jako Partnera, na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
(więcej o EFS na stronie: www.efs.gov.pl)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji językowych, interpersonalnych i zawodowych oraz zdolności adaptacyjnych kadry zarządzającej i pracowników/pracownic, mazowieckich mikro, małych, średnich i dużych firm, do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów - turystów zagranicznych, podczas organizowanych w Polsce mistrzostw UEFA EURO 2012™.

"Akademia Euro" ma na celu stworzenie przestrzeni dla osobistego i zawodowego włączenia się uczestników i uczestniczek Projektu w przygotowania do UEFA EURO 2012™.

 

Do kogo skierowany jest Projekt "Akademia Euro" ?

W regionie mazowieckim Projekt "Akademia Euro" obejmie podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach branż związanych z obsługą ruchu turystycznego:

  • gastronomi i handlu,
  • transportu kolejowego,
  • publicznego transportu miejskiego.

Uczestnicy/uczestniczki rekrutowani/e będą wg kluczowych szlaków komunikacyjnych w województwie mazowieckim określonych szczegółowo w dokumencie „Mobility Concept Akademia Euro”.
Zgodnie z założeniami w projekcie weźmie udział łącznie 720 dorosłych osób, w tym min. 40% kobiet.

W regionie mazowieckim przyjęto tryb realizacji projektu z pomocą publiczną, w związku z czym cykl szkoleniowy będzie skierowany do pracowników i pracownic przedsiębiorstw za pośrednictwem pracodawców.

Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy.

Rekrutacja uczestników i uczestniczek do Projektu ma charakter otwarty i prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans pod względem równego dostępu do szkoleń, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wyznanie i status społeczny.

 

Jakie szkolenia proponuje "Akademia Euro" uczestnikom i uczestniczkom Projektu?

"Akademia Euro" to cykl obejmujący następujące szkolenia:

  • kurs języka angielskiego – 45 godzin zajęć (60 godzin lekcyjnych),
  • obsługa klienta – 16 godzin zajęć,
  • różnice międzykulturowe w kontekście obsługi klienta – 16 godzin zajęć,
  • atrakcje regionu mazowieckiego pod kątem organizacji imprez masowych – 8 godzin zajęć,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna (tylko dla pracowników komunikacji miejskiej) – 8 godzin zajęć

Na zakończenie pełnego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymają podręcznik „Organizacja masowych imprez sportowych na przykładzie UEFA EURO 2012™”. Zawierać on będzie podsumowanie wszystkich modułów szkoleniowych, podstawowe informacje praktyczne oraz wskazówki na temat organizacji sportowych imprez masowych, na przykładzie organizacji EURO 2012 we wszystkich województwach goszczących UEFA EURO 2012™, słowniczek i popularne zwroty w językach obcych.

Szkolenia wyposażą pracowników w narzędzia zapewniające profesjonalną obsługę klientów podczas i po EURO 2012 oraz pozwolą zunifikować standardy obsługi gości zagranicznych.
Szczególnie istotną grupę dla budowy dobrego obrazu Polski stanowią osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z turystami zagranicznymi. Goście, którzy przyjadą do Polski oczekiwać będą od nich przede wszystkim szybkiej i kompetentnej informacji, możliwości porozumienia się w języku angielskim, sprawnej i przyjaznej obsługi, a także uprzejmości i tolerancji.

Wykształcenie cech takich, jak życzliwość i tolerancja, wymaga procesu zmiany postaw. Cechy te najczęściej pojawiają się w momencie osobistego zaangażowania, a także posiadania odpowiednich informacji i umiejętności. Możliwość uczestnictwa w innowacyjnych szkoleniach pozwoli przełamać bariery utrudniające podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 
Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska